Els rius són corrents d’aigua que flueixen a través d’un camí anomenat llit d’un riu.

Els llacs són acumulacions d’aigua en grans zones enfonsades (deprimides) de la terra.

També hi ha gotetes d’aigua amagades en molts llocs. Ara et diré dos dels nostres amagatalls.

Quan estem sota terra i no ens veus, som aigües subterrànies.

Altres vegades ens veus, però igual no t’adones que som aigua perquè no estem en forma líquida. Recordes com es diu l’aigua sòlida?

Sí! Es diu gel! També estem en les glaceres, que són grans acumulacions de gel.

En tots aquests llocs tenim molt poca sal, per això ens diuen aigua dolça. I com estem en els continents, som aigües continentals.