Les illes són porcions de terra envoltades d’aigua pertot arreu.

Els continents són les enormes extensions de terra en què se divideix la superfície terrestre. Estan separats pels oceans.

Hi ha moltes illes i diferents continents. Véns a conèixer-los?